Trzy czwarte firm opóźnia wdrożenie AI z powodu obaw etycznych

Więcej niż połowa (51,3%) globalnych liderów marketingu twierdzi, że koszt jest głównym wyzwaniem przy wprowadzaniu AI i automatyzacji do operacji marketingowych – wynika z nowego badania.

Badanie nad wschodzącym AI przeprowadziło Algomarketing, konsulting w dziedzinie rozwiązań sił roboczych i operacji marketingowych.

To pionierskie badanie objęło ponad 300 globalnych liderów marketingu pracujących w firmach z zatrudnieniem powyżej 10 000 osób, dotyczących aktualnego wykorzystania AI i automatyzacji w ich operacjach marketingowych. Wyniki pokazują, że potencjalny wpływ AI na operacje marketingowe jest znaczący. Prawie jedna czwarta firm (23,2%) odnotowuje zwrot z inwestycji (ROI) wynoszący ponad 75% wydatków na marketing. Większość (68%) zgłosiła ROI w przedziale 50%-74%. Żaden z zespołów przedsiębiorstw objętych badaniem największych firm na świecie nie zgłosił mniej niż 50% wzrostu ROI.

W kwestii korzystania z narzędzi AI w marketingu badanie wykazało zaskakująco, że marketerzy z USA byli mniej skłonni do przyjęcia technologii AI niż ich odpowiednicy z innych regionów świata. Tylko 26,7% marketerów z USA i 14% z Singapuru stwierdziło, że używa narzędzi AI w ciągu ostatnich trzech lat. W porównaniu, 54,5% osób pracujących w Australii i 45,3% w Wielkiej Brytanii.

Te dwa terytoria również wyprzedzają inne, jeśli chodzi o budżety na kolejny rok finansowy. Dwie trzecie (65,5%) respondentów w Australii i 62,5% w Wielkiej Brytanii zamierzają zwiększyć wydatki w 2024 roku. Również najprawdopodobniej zatrudnią dodatkowy personel (69,1% Australia / 48,4% Wielka Brytania) w porównaniu z USA (40%).

Wyniki wskazują również, że marketerzy doświadczają niedoboru umiejętności i luki w talentach. Prawie połowa badanych (44,4%) stwierdziła, że mają problemy ze znalezieniem osób posiadających umiejętności w zakresie marketingu i AI, niezbędne do realizacji projektów. Badanie wykazało, że tylko 23,2% największych firm na świecie ma odpowiednie zasoby wewnętrzne, aby wykorzystać nowe technologie, a ponad połowa (52%) optuje za mieszana metodą umiejętności do wdrożenia AI, wykorzystując personel wewnętrzny wraz z dostawcami zewnętrznymi.

Pytani o kwestie etyczne dotyczące danych wykorzystywanych w operacjach marketingowych opartych na AI, większość firm (77,5%) była zmuszona opóźnić wdrożenie AI i automatyzacji z powodu obaw o stronniczość i sprawiedliwość, przy czym 32,7% stwierdziło, że opóźnienia były znaczące.

Komentując badanie, CEO Algomarketing, Yomi Tejemola, powiedział: „To badanie pokazuje, że AI i automatyzacja są ogromnie niedoceniane w zespołach operacji marketingowych wewnętrznych w niektórych z największych przedsiębiorstw na świecie.

„Mimo początkowej inwestycji w AI, większość przedsiębiorstw B2B nadal korzysta z tradycyjnych lub opartych na wglądach podejść marketingowych. Oznacza to, że chociaż mogą wykorzystywać dane i analitykę do informowania swoich strategii, nadal polegają na interpretacji i osądzie swoich marketerów, aby informować ich o kolejnych działaniach, zamiast używać AI i automatyzacji, które mogą interpretować dane, podejmować decyzje i wykonywać działania niezależnie, wszystko z minimalną interwencją ludzką.