Hybrydową inwestycja ORLENU właściciela Energa Wytwarzanie

Energa zawarła wstępną umowę na zakup spółki specjalizującej się w budowie instalacji OZE o potencjalnej mocy do 334 MW Energa Wytwarzanie zainicjowała proces zakupu, podpisując wstępną umowę z Lewandpol Holding. Umowa dotyczy 100% udziałów w spółce celowej, która zajmuje się realizacją projektów związanych z budową instalacji fotowoltaicznych oraz farmy wiatrowej Kleczew Solar _ Wind. Łączna moc tych instalacji może wynieść od 244,5 MW do 334 MW, jak podaje komunikat Energi.

Jeżeli transakcja zostanie sfinalizowana, łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w posiadaniu Grupy Energa zwiększy się do 950 MW. Oznacza to wzrost o około 54% w porównaniu do danych z końca czerwca 2023 roku.

Projekt zlokalizowany w województwie wielkopolskim realizowany jest w trzech etapach. Pierwszy etap obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 193,1 MW i farmy wiatrowej o mocy do 19,2 MW. W dwóch kolejnych etapach planowane jest zwiększenie mocy zainstalowanej farmy fotowoltaicznej o maksymalnie około 122 MW.

Zakończenie budowy źródeł OZE przewidywane jest na rok 2025. Realizacja transakcji zależy od spełnienia wielu warunków zawieszających, w tym uzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Zamknięcie transakcji planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2025 roku.

Warto zaznaczyć, że omawiany projekt nie był uwzględniony w wieloletnim planie inwestycji strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030. Jeśli jednak transakcja zostanie sfinalizowana, Orlen ma zamiar zapewnić wsparcie finansowe dla Grupy Energa, aby sfinansować tę inwestycję.