Gaz ziemny w górę. Czy czekają nas fale podwyżek cen gazu?

Ostatnie dni przyniosły znaczące wzrosty cen gazu ziemnego, związane z różnymi czynnikami. Z jednej strony, wchodzimy w okres grzewczy, który tradycyjnie wiąże się z wyższym popytem na ten surowiec. W tej sytuacji nasila się problem deficytu gazu, co prowadzi do zwiększonej konkurencji w sektorze energetycznym – i taka sytuacja ma potencjał, aby się utrzymywać przez kilka najbliższych lat.

Dynamiczne Zmiany na Rynku Gazu

Kwestia rosnących cen gazu jest również powiązana z ostatnimi wydarzeniami w Izraelu i Strefie Gazy. Ta konkretna lokalizacja jest domem dla kluczowych złóż gazu, mających istotne znaczenie dla Europy. W związku z sytuacją geopolityczną, Izraelskie Ministerstwo Energetyki zawiesiło wydobycie z podmorskiego złoża Tamar. Skutkuje to zmniejszeniem eksportu surowca, co nakręca spiralę cenową.

Inne wyzwania pojawiają się również w północnej Europie. Awaria gazociągu Balticconnector w Estonii i Finlandii dodatkowo wpływa na stabilność dostaw i ceny gazu.

Jesienne schłodzenie powietrza dodatkowo potęguje zapotrzebowanie na energię, co przełożyło się na wzrost cen surowców, a w szczególności gazu.

Zima w natarciu

Dane z 10 października wskazują, że magazyny w Unii Europejskiej są wypełnione w ponad 97%, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 91% w 2022 roku i zaledwie 77% w 2021 roku. Polska szczególnie wyróżnia się swoimi rezerwami gazu, z magazynami wypełnionymi w ponad 99%.

Co dalej z gazem ziemnym?

Zmienne czynniki, takie jak napięcia geopolityczne, uszkodzenia infrastruktury i zmienne warunki pogodowe, nadal będą wpływać na globalny rynek gazu ziemnego. Zwraca się uwagę na potrzebę dywersyfikacji źródeł energii oraz inwestycji w alternatywne formy paliw, aby zminimalizować wpływ tych zmian na gospodarkę i konsumentów. W obliczu wyzwań związanych z cenami i dostawami, staranna analiza i strategiczne planowanie są kluczowe dla zarządzania zasobami energetycznymi w nadchodzących latach.