Wrompa – największa systemowa pompa ciepła w Polsce

Projekt „Wrompa” to inicjatywa mająca na celu stworzenie systemowej pompy ciepła o mocy 12,5 MW we Wrocławiu, która będzie wykorzystywać ekologiczne ciepło z ścieków komunalnych i deszczowych. Inwestycja ta, skupiająca się na obszarach centralnych i południowych miasta, obejmuje budowę odpowiedniej infrastruktury. Pompa ciepła, zasilana energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE), pozwoli na ograniczenie wykorzystania węgla w produkcji energii cieplnej, co przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych substancji, takich jak CO2, SO2, NOx i pyłów.

Nawet 35 tyś CO2 mniej

Po uruchomieniu w 2024 roku, system ten dostarczy około 5% rocznego zapotrzebowania na ciepło sieciowe w mieście, stając się ważnym elementem nowoczesnego systemu ciepłowniczego Wrocławia. Całkowity koszt inwestycji, wraz z przyłączem, wynosi 82 mln złotych.

Realizacją projektu zajmuje się Fortum we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w tym mieście. Projekt „Wrompa” korzysta z dofinansowania w wysokości 18 mln złotych euro, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Funduszy EOG. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie największej systemowej pompy ciepła w Polsce i jej integracja z siecią ciepłowniczą we Wrocławiu.

Czy jest Fundusz EOG?

Celem Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i funduszy norweskich jest zmniejszanie nierówności ekonomicznych i społecznych w ramach EOG, a także wzmocnienie współpracy dwustronnej między krajami-darczyńcami a krajami-beneficjentami. W ramach tej współpracy, kraje-darczyńcy uzyskują dostęp do wewnętrznego rynku Unii Europejskiej, mimo iż nie są jej członkami. W trzeciej edycji Funduszy, Polska, z alokacją brutto wynoszącą 809,3 miliona euro z całkowitej puli ponad 2,8 miliarda euro, ponownie jest największym beneficjentem w Unii Europejskiej, podobnie jak w poprzednich edycjach. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Polsce odpowiada za koordynację wdrażania tych funduszy, współpracując przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli.