Nowy rząd nowe pomysły – prosumenci, kredyt 0 czy cena gwarantowana?

Powrót do net-meteringu?

Umowa koalicyjna kreśli wizję Polski z prosumenckim podejściem do rynku energetycznego. Chociaż umowa nie zawiera szczegółowych informacji, Koalicja Obywatelska (KO) w okresie przedwyborczym przedstawiła zamiar „przywrócenia korzystnych zasad” dla rozliczania energii elektrycznej generowanej przez fotowoltaikę przydomową. Pomimo że to może wydawać się jak próba zastąpienia aktualnego systemu net-billingu systemem net-meteringu, ograniczenia unijne sprawiają, że jest to nierealne. Dlatego KO proponuje gwarantowaną cenę energii dla prosumentów oraz kredyt bezprocentowy na zakup i instalację fotowoltaiki.

Dużo obietnic brak konkretnych projektów ustaw

„Spójna polityka atomowa”, „uwolnienie potencjału” energetyki wiatrowej na lądzie, czy traktowanie prosumentów jako fundamentu rynku energetycznego, pozwalają wysnuć bardziej szczegółowe przypuszczenia co do planów przyszłego rządu. Treść umowy została udostępniona przez wszystkie strony koalicji na ich stronach internetowych.

Czekają nas zmiany w programie „Czyste Powietrze„?

W umowie koalicyjnej znajduje się także zobowiązanie do zwalczania smogu. Strony umowy zobowiązują się do przyspieszenia wymiany starych źródeł ciepła oraz przeprowadzenia termomodernizacji, co ma być realizowane między innymi poprzez wprowadzenie modyfikacji w programie „Czyste Powietrze”.

Exit mobile version